Centrul de Excelență în TVA: Pregătire profesională accelerată pentru tratamentul fiscal al TVA

Trei cursuri practice, 6 zile de analize, detalieri și explicații, care te vor pregăti gradual pentru tratarea oricărei probleme fiscale legate de TVA, inclusiv a celor complexe.

Ediția a IV-a: Octombrie - Decembrie 2024

Tratamentul TVA, un proces complicat și plin de capcane

Tratamentul de TVA al tranzacțiilor comerciale este una dintre cele mai complexe problematici fiscale ale departamentelor financiare, căci multitudinea de concepte și prevederi care trebuie luate în calcul îi poate pune în dificultate chiar și pe cei mai experimentați profesioniști, mai ales când situațiile practice cu care se confruntă presupun analizarea și aplicarea concomitentă a mai multor reguli și principii fiscale.


Simpla lecturare a capitolului de TVA nu este suficientă pentru a rezolva o dilemă de tratament aplicabil în sfera acestei taxe, operațiunile pe care le realizează companiile fiind din ce în ce mai complexe, ceea ce necesită ca ele să fie deconstruite atent și analizate în cele mai particulare elemente ale lor pentru a identifica în mod corect ce tratament de TVA trebuie aplicat.


Delia Cataramă, una dintre cele mai importante specialiste de TVA din România, este lectorul acestei serii de cursuri și va oferi o abordare didactică, menită să asiste participanții în înțelegerea pas cu pas a oricărei spețe de TVA, astfel încât orice profesionist să își poată dezvolta singur raționamentele care stau la baza înțelegerii, aplicării și declarării corecte a TVA în orice circumstanță: de la tranzacții uzuale cu bunuri și servicii în și în afara UE până la tranzacții în lanț sau prestări de servicii legate de bunurile imobile.


Cursurile vor analiza în detaliu, utilizând exemple practice, modul de aplicare și declarare a TVA-ului în tot felul de situații reale, condițiile de exigibilitate, deducere și ajustare a taxei, dar și eventualele capcane ce ar putea deturna atenția specialistului de la soluțiile corecte.

Modul 3 
Modul 1  
Modul 2 

Aplicarea TVA la tranzacții cu servicii și bunuri în UE/non-UE

Exigibilitatea și deducerea TVA – cazuri practice și reguli specifice  

 Analiza detaliată a celor mai dificile cazuri practice în TVA

Modul exclusiv practic dedicat tranzacțiilor în lanț cu bunuri și operațiunilor care implică servicii legate de bunuri imobile sau servicii prestate pe cale electronică. Analizăm împreună cu lectorul zeci de spețe complexe, astfel încât fiecare cursant să își dezvolte instrumentele și raționamentele necesare pentru a discerne în orice situație tratamentul fiscal corect din perspectiva TVA.

Acest modul setează cadrul general al universului de TVA. Detaliem regulile de bază, modul de aplicare și declarare TVA pentru bunuri și servicii din/în UE și non-UE, astfel încât fiecare participant să înțeleagă cum trebuie procedat pentru organizarea corectă a procedurii de tratare a TVA.

Explicăm și analizăm regulile ce țin de stabilirea TVA de colectat și a datei la care intervine obligația de colectare, raportat la diferite tipuri de operațiuni. Detaliem condițiile de formă și de fond pentru deducerea TVA, precum și cu eventualele probleme ce pot să apară la controalele fiscale.

Important! Fiecare modul poate fi urmat și separat, dar pentru înțelegerea corectă și integrală a problematicilor de TVA abordate, recomandăm parcurgerea modulelor în ordinea descrisă, gradul de dificultate și sofisticare fiscală a situațiilor discutate crescând treptat de la un curs la altul. 

Agendă Modul 1 (Ediția a IV-a)

Aplicarea TVA la tranzacții cu servicii și bunuri în UE/non-UE. Cazuri și exemple concrete

Ziua I: 8 Octombrie 2024

Ziua II: 15 Octombrie 2024

TVA pentru serviciile prestate din / în UE și non UE

TVA pentru bunurile livrate din / în UE și non UE

Concepte de bază

 • Cum stabilesc dacă există obligația de a colecta TVA pentru o operațiune?;
 • Reguli specifice serviciilor.

Servicii B2B

 • Regula generală de loc și excepțiile;
 • Cum stabilesc sediul clientului?;
 • Cum stabilesc cine are obligația să colecteze?;
 • Ce fac dacă achiziționez servicii B2B?;
 • Ce sunt serviciile intracomunitare și ce obligații am pentru ele?;
 • Unde si cum declar?;
 • Exemple concrete.

Servicii B2C

 • Regula generală de loc și excepțiile;
 • Cum stabilesc sediul furnizorului?;
 • Cum stabilesc cine are obligația să colecteze?;
 • Servicii prestate pe cale electronică;
 • Unde și cum declar?;
 • Exemple concrete.

Refacturări servicii

 • Care e problema?;
 • Accesoriu la principal;
 • Structura de comisionar;
 • Exemple concrete.

Recapitulare și sesiune Q&A

Ce este important la tranzacțiile cu bunuri?

 • Cum stabilesc dacă există obligația de a colecta TVA pentru o operațiune?;
 • Reguli specifice bunurilor.

Tranzacții locale

 • Ce sunt tranzacțiile locale?;
 • Cine are obligația să colecteze?;
 • Unde si cum declar?;
 • Exemple concrete.

Tranzacții intracomunitare

 • Ce sunt LIC și AIC?;
 • Reguli LIC unde si cum declar LIC?;
 • Reguli AIC unde si cum declar AIC?;
 • Transferuri/Non transferuri;
 • Livrări de bunuri cu instalare;
 • Bunuri trimise în vederea testării;
 • Stocuri puse la dispozitia clientului;
 • Retururi de bunuri intracomunitare;
 • Vânzări intracomunitare de bunuri la distanță.

Tranzacții de import/export

 • Import;
 • Export.

Tranzacții în lanț

 • Exemple;
 • Operațiuni triunghiulare.

Recapitulare și sesiune Q&A

Agendă Modul 2 

 Exigibilitatea și deducerea TVA - cazuri practice și reguli specifice

Ziua II: 12 Noiembrie 2024

Ziua I: 5 Noiembrie 2024

Deducerea TVA și ajustarea dreptului de a deduce TVA

Exigibilitate, facturare, baza impozabilă și cota aplicabilă 

Explorăm regulile privind stabilirea datei la care TVA trebuie colectat și valoarea TVA ce trebuie colectat. 

Temele abordate: 

 • Regulile pentru colectarea TVA. Este data facturii momentul la care trebuie colectat TVA? Sau data la care trebuie colectat TVA trebuie să respecte alte reguli? Vom analiza, prin exemple practice, diferența dintre fapt generator și exigibilitate și vom explica de ce sunt acestea importante în stabilirea datei la care TVA trebuie colectat.
 • Obligațiile de emitere a facturii. Când trebuie emisă o factură și ce facem dacă furnizorul nu emite factura la termen? Este emiterea facturii întotdeauna obligația furnizorului sau poate și cumpărătorul să emită factură? Este obligatorie emiterea facturii pentru orice operațiune?
 • Regulile de stabilire a bazei impozabile și a cotelor de TVA. Explicăm dacă este obligatoriu ca, în tranzacțiile între persoane afiliate, baza impozabilă să fie prețul de piață, prezentând și diferențele față de regulile de la impozitul pe profit. Prezentăm situațiile în care se poate storna un TVA colectat și analizăm regulile de aplicare a cotelor reduse.

Discutăm despre regulile de deducere a TVA, cu toate particularitățile și exemplificările necesare. 

Temele abordate:

 • Dreptul de deducere. Când apare dreptul de deducere? Care sunt condițiile de formă și de fond pentru deducerea TVA și care sunt mai importante?
 • Care sunt principalele situații în care inspecțiile fiscale refuză dreptul de deducere a TVA și ce contra-argumente putem aduce în aceste situații?
 • Pro-rata de deducere a TVA. Cum se determină, la ce și când se aplică?
 • Taxarea inversă. Cum se aplică mecanismul și când nu avem dreptul să deducem TVA din taxarea inversă?
 • Fraude și abuz de drept în materie de deduceri TVA. Vom defini ce înseamnă frauda și abuzul de drept în domeniul TVA și ce efect au acestea asupra dreptului de a deduce TVA.
 • Ajustări de TVA. Vom analiza situațiile în care trebuie ajustat TVA inițial dedus și cum se face această ajustare atât pentru bunurile de capital, cât și pentru alte bunuri/servicii. Tratăm și analizăm inclusiv situații din cele mai particulare, pentru a stabili dacă trebuie ajustat TVA dedus sau nu: casări, conservări, bunuri lipsă în gestiune, amenajări de clădiri închiriate, închirieri în regim scutit/taxabil.
Agendă Modul 3

Analiza detaliată a celor mai dificile cazuri practice în TVA: tranzacții în lanț cu bunuri, servicii legate de bunuri imobile etc

Ziua II: 10 Decembrie 2024

Ziua I: 3 Decembrie 2024

LIC / AIC / Triunghiulare / Exporturi / Importuri – Tranzacții în lanț  

Servicii legate de bunuri imobile și Servicii prestate pe cale electronică  

Explorăm o multitudine de exemple practice privind tranzacțiile cu bunuri, astfel încât să înțelegem, pentru fiecare dintre ele, care este regimul de TVA și care sunt obligațiile de evidență și raportare a TVA. Tipurile de tranzacții analizate și discutate extensiv:

 • Tranzactii în lanț care implică și AIC/LIC, dar și Exporturi / Importuri. Vom identifica care tranzacții sunt cu transport și care nu sunt cu transport, pentru a aplica corect TVA. Vom identifica cazurile în care există un export scutit și cazurile în care nu există un export scutit.
 • Tranzacții în lanț și operațiuni triunghiulare. Vom stabili când o tranzacție în lanț este operațiune triunghiulară și când nu.
 • Comerț electronic. Vom analiza operațiunile de comerț electronic, realizate de pe site-uri proprii sau prin intermediul platformelor electronice.
 • Situații complexe din practica profesională a participanților. La finalul zilei, vom da posibilitatea cursanților de a-și prezenta propriile cazuri complicate, pentru a clarifica împreună regimul de TVA aplicabil situațiilor complexe de care s-au lovit până acum în activitatea lor profesională.

Discutăm aplicat despre poate cele mai dificile servicii din perspectiva aplicării TVA: serviciile legate de bunuri imobile și serviciile prestate pe cale electronică. Analizăm cele mai complicate cazuri practice care implică aceste tipuri de servicii și vom prezenta regimul de TVA aplicabil și obligațiile de evidență și raportare a TVA care derivă din el. Subiectele abordate:

 • Încadrarea corectă a serviciilor. Prin exemple practice, vom înțelege cu precizie când un serviciu se încadrează în aceste categorii și când nu.
 • Analiza regimului de TVA aplicabil unor servicii specifice legate de bunuri imobile. Discutăm despre servicii ca depozitare, arhitectură, mentenanță, instalare de echipamente, administrare, servicii juridice și de intermediere, dar și de multe alte servicii ce ar putea fi considerate legate de bunuri imobile.
 • Explicații amănunțite pentru serviciile online. Discutăm despre serviciile vândute online direct de prestator sau prin intermediar și vom identifica regulile de TVA specifice, aplicabile atunci când clientul este consumator final sau un alt business.
 • Atenționări și capcane. Vom prezenta cazuri înșelătoare, care ar putea induce în eroare chiar și cei mai buni specialiști de TVA.

Participanții recomandă cursurile avocatnet.ro

1000+

Participanți la cursuri

100+

Ore de cursuri

65+

Cursuri specializate

Lector cursuri

Delia Cataramă - Tax Partner | Viboal FindEx și Conf. Univ. Dr. la ASE București

Delia este conferențiar universitar în cadrul Academiei de Studii Economice, catedra Finanțe. Cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul financiar-contabil, Delia a deținut poziția de Director Fiscalitate în cadrul CECCAR, secretar general al IFA Romania și membru în comitetul de nominalizări al IFA central. 


Delia deține calificările de consultant fiscal și expert contabil și este specialist cu experiență de analiză a proceselor referitoare la TVA pentru mii de companii din diverse arii de activitate, va prezenta informații practice, detaliate, despre procesul de tratare și declarare a datelor financiar-fiscale către ANAF.

Înscrie-te la Centrul de Excelență în TVA: Pregătire profesională accelerată pentru tratamentul fiscal al TVA

Completează formularul de mai jos și alege modulul / modulele la care vrei să participi

days
hours
minutes
seconds
00
00
00
00
days
hours
minutes
seconds

Update EDIȚIA a IV-a: 24 locuri disponibile

Pentru mai multe detalii legate de felul în care îți sunt prelucrate datele personale de către avocatnet.ro, acceseză acest link.

Copyright © 2024 avocatnet.ro. All rights reserved.