Curs practic de implementare SAF-T: Ce date raportăm și cum în noile declarații cerute de ANAF

Vom analiza aplicat, timp de 8 ore, noul sistem SAF-T, astfel încât fiecare participant să înțeleagă cum se identifică și se raportează informațiile cerute de Fisc prin declarația 406.

Următoarele sesiuni de curs:

Ediția a XIV-a: 09 și 17 MAI

Ce presupune SAF-T?

2022 marchează un moment de revoluționare a modului în care companiile își raportează datele financiar-contabile la ANAF odată cu introducerea, de la 1 ianuarie, a fișierului standard de control fiscal (SAF-T). 

Noua declarație 406 presupune raportarea la Fisc a tuturor datelor din contabilitatea unei firme (încasările și plățile, produsele aflate în stoc, taxele plătite, facturile emise și primite, înregistrările contabile etc.) într-un mod standardizat, care trebuie să respecte întocmai schema tehnică impusă de autoritatea fiscală.

Depunerea SAF-T, un proces laborios și de durată

Companiile au de raportat prin SAF-T un volum foarte mare de informații, iar raportarea brută a datelor din programele de contabilitate nu garantează obligatoriu că informațiile care ajung la ANAF sunt suficiente și corecte.


Procesul de analizare și identificare, la nivel de companie, a informațiilor cerute de Fisc prin declarația 406, durează între zece și 14 săptămâni, iar acest termen este aplicabil în varianta optimistă în care nu există modificări sau calibrări suplimentare de făcut. În practică, cu cât activitatea unei firme este mai complexă, iar companiile utilizează mai multe sisteme informatice pentru evidențele interne, cu atât procesul este unul mai de durată. Acest lucru se întâmplă pentru că firmele trebuie să identifice exact unde țin informațiile despre taxe, clienți, furnizori, stocuri, tranzacții, facturi și nu numai (și sub ce formă) și apoi să găsească soluția pentru a putea extrage lunar sau trimestrial (sau la alte intervale, în funcție de perioada fiscală care li se aplică) aceste informații pentru a completa și transmite declarația 406. În plus, lucrurile se pot complica destul de mult în eventualitatea în care contabilitatea este externalizată parțial sau total.


După procesul de analiză, urmează etapa de implementare efectivă a sistemului, care presupune colectarea propriu-zisă a datelor respective, verificarea lor și încărcarea lor în formatul digital al declarației 406.

Agendă și detalii de organizare a cursului de SAF-T

Cursul practic de implementare SAF-T va cartografia noul sistem de raportare, fiind gândit ca un instrument de orientare care să ajute participanții să înțeleagă mai bine ce date au de raportat la ANAF și în ce mod.


Trainerii, specialiști cu experiență de implementare în zeci de proiecte de SAF-T pentru companii din diverse arii de activitate, vor prezenta informații detaliate despre procesul de transmitere a datelor financiar-fiscale către ANAF, precum și modul în care se rezolvă problematici des întâlnite în construirea fluxurilor de raportare, extrase din practica lor de până acum.


Toate cursurile se desfașoară online cu maxim 40 de participanți. Cursul este structurat în două părți, fiecare zi având trei ore de prezentări și explicații care vor detalia și diseca noul standard de raportare, finalizate cu o oră de întrebări și răspunsuri, în care trainerii vor răspunde direct nelămuririlor punctuale ale cursanților. 

Ziua I 

Ziua II

Informații generale SAF-T

 • Cadrul legislativ
 • Persoanele obligate la depunerea declarației
 • Contravenții în cazul nedepunerii sau depunerii incorecte
 • Conținutul declarației informative
 • Termenele de declarare
 • Depunerea declarației D406
 • Metode de lucru pentru pregătirea fișierului XML

Detalii și aspecte practice secțiuni SAF-T cu raportare lunară/trimestrială

 • GeneralLedgerAccounts <Conturi Contabile Registru Jurnal>
 • Customers <Clienți>
 • Suppliers <Furnizori>
 • Tax Table <Tabela Taxe>
 • GeneralLedgerEntries <Înregistrări Contabile - Registrul Jurnal>
 • Sales Invoices <Facturi de vânzare>
 • Purchase Invoices <Facturi de achiziție>

Sesiune întrebări și răspunsuri

Detalii și aspecte practice secțiuni SAF-T cu raportare lunară/trimestrială (continuare)

 • Payments <Plati>
 • UOMTable <Tabela Unitatilor de Masura UOM>
 • AnalysisTypeTable <Tabela Tipuri Analiza>
 • Products <Produse>

Detalii si aspecte practice secțiuni SAF-T cu raportare anuală sau la cerere

 • Assets <Active>
 • Asset Transactions <Tranzactii cu active>
 • PhysicalStock <Stocuri>
 • MovementTypeTable <Tabela Tipuri Miscari>
 • Owners <Proprietari>
 • Movement of Goods <Miscari de Bunuri>

Sesiune întrebări și răspunsuri

UPDATE! Următoarele sesiuni de curs vor avea loc în: 9 și 17 MAI.

Înțelege

Implementează

Analizează

Raportează

Echipa de traineri

Lectorii sunt doi profesioniști cu experiență de implementare, cumulată în ultimele 6 luni, în zeci proiecte SAF-T pentru companii din diverse industrii.

Oana Rada

Oana Rada este Partener Coordonator în cadrul Darian DRS Tax şi are experienţă profesională vastă acumulată în cadrul Darian DRS Tax și alte societăți de consultanță fiscală de renume, fiind implicată în varii proiecte atât în materie de taxare directă, cât și în materie de taxare indirectă. Oana are experiență în proiecte de restructurare fiscală, revizii fiscale, proiecte de due dilligence, conformitate fiscală, inspecții fiscale, în întocmirea dosarelor de prețuri de transfer, asistând clienți din industrii diverse, societăți multinaționale, dar și mari societăți locale. De asemenea, Oana are experiență în litigii în materie fiscală, acordând asistență în cadrul procedurilor de inspecție fiscală și în cele administrative.

Floris Bușilă 

Floris este Consultant Fiscal și are o experiență profesională vastă acumulată în cadrul mai multor societăți de consultanță fiscală de renume, dar și în industrie. Ea este specializată în impozit pe profit, TVA, impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii. Proiectele în care a fost implicată includ consultanță fiscală specifică pe diverse spețe, revizii fiscale, due diligence fiscal și M&A, asistență pe parcursul inspecției fiscale, asistență în pregătirea declarațiilor fiscale, asistență la înregistrarea fiscală. Totodată, Floris susține cursuri în materie de fiscalitate. Clienții cu care lucrează includ atât companii multinaționale, cât și societăți românești, din industrii diverse precum: retail, distribuție, pharma, oil&gas, produse industriale și servicii.

Înscrie-te la cursul practic privind implementarea SAF-T și află ce și cum trebuie să raportezi

UPDATE! Următoarele sesiuni de curs vor avea loc în: 09 și 17 MAI 

days
hours
minutes
seconds
00
00
00
00
days
hours
minutes
seconds

Update sesiune Aprilie: 33 locuri disponibile

Pentru mai multe detalii legate de felul în care îți sunt prelucrate datele personale de către avocatnet.ro, acceseză acest link.

Copyright © 2023 avocatnet.ro. All rights reserved.